Rettigheder m.v.

Alt billedmateriale, som er købt hos JW Luftfoto, kan frit anvendes af køber uden yderligere afgift, hvis ikke andet er aftalt.
Ved evt. offentliggørelse i bøger, magasiner m.v. samt trykte og elektroniske pressemedier har fotografen krav på at blive krediteret i undertekst, kolofon e.lign. Således: Foto: jwluftfoto.dk
Billedere må ikke overdrages til tredjepart uden aftale med  fotografen.

Ang. "OPHAVSRETSLOVEN".
Enhver fotograf vil altid have ophavsretten til sine billeder.
Copyrights

Alle fotos på dette website er omfattet af copyrights. JW Luftfoto forbeholder sig retten til alt billedmateriale. Tilladelse til anvendelse af hele eller dele af fotos kan ske ved henvendelse til JW Luftfoto.

CVR nr. 62013419